МИНПРОЕКТ

НАД 60 ГОДИНИ ИНИЦИАТИВНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОРЕКТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРОЕКТИРАНЕ НА МИННИ, ЕНЕРГИЙНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

ЕКИП, СЪСТАВЕН ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ПОВЕЧЕ ЗА МИНПРОЕКТ

„Минпроект“ ЕАД е специализирана компания за предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и консултантски услуги.

Работим в широк диапазон от индустриалния сектор: енергетика, добив и преработка на подземни богатства, машиностроене, високо и ниско строителство на сгради и съоръжения, екология, градоустройство, инфраструктура, добив на въглища и други полезни изкопаеми. Днес „Минпроект“ ЕАД е единственото българско държавно проектантско предприятие със запазена марка „Комплексност“. В дружеството работят правоспособни специалисти, покриващи всички части на инвестиционните проекти.

Виж повече

МИСИЯ

Ние проектираме минни, енергийни, промишлени и граждански обекти от национално и международно значение, с прилагане на най-съвременни методи и средства. Съчетаваме изискванията на клиентите и нашите инженерни решения със световните научно-технически постижения и строгите изисквания за опазване на околната среда.

ЕКИП

Най-ценният ни капитал е нашият екип, съставен от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит и перспективни и амбицирани млади специалисти.

ВИЗИЯ

С грижа за човека и природата, ние проектираме бъдещето. Непрекъснато усъвършенстваме и развиваме връзката между нашия дългогодишен опит, новите технологии в областта на проектирането и световните постижения в минната индустрия.

Искате да работите при нас? Разгледайте свободните ни позиции!